تبلیغات
Arya Teach - جزوه درس ترمودینامیک و انتقال حرارت استاد خجسته

علی(ع):هر گاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن را ترك كنید.

 

دانلود جزوه ترمودینامیک و انتقال حرارت(pdf)
دریافت كد ساعت